De volgende vragen zijn samengesteld uit diverse bronnen.

De quiz is erg moeilijk en zie het dan ook als een leuk spelletje.

Soms zijn meerdere antwoorden mogelijk en kunnen dus meer punten opleveren. Maar in het geval dat er meerdere antwoorden op één vraag worden gegeven, worden de foute in mindering gebracht op het totaal behaalde aantal.

Laat je niet van de wijs brengen door de foto´s, soms horen ze bij het juiste antwoord en soms niet.

Succes!

A. In de naam van de school ‘t Schylger Jouw, waar ieder jaar de kersttentoonstelling is, betekent Jouw:

vraag A

Duinovergang

Plaats waar vroeger de ‘hangjongeren’ zich ophielden.

Omheinde plaats waar de kinderen tijdens de werkzaamheden van de ouders werden geplaatst.

B. De naam van het ‘goudschip’ Lutine is ontstaan door:

vraag B

schip van Lutine Assurance Services

het Franse woord voor kwelgeest

godin van de hoop

C. Schepen haalden in het jaar 1365, 70 ton vracht uit Hamburg naar Terschelling. Deze lading bestond uit:

vraag C

meel

stenen

bier

D. Kapitein Rob heet eigenlijk:

vraag D

Rob van Stoerem

Pieter Kuhn

Rob Storm

E. In 1929 bracht kapitein Jan Doeksen van de sleepboot Holland bij storm een lijn over naar een in nood verkerend schip. Dit gebeurde met behulp van:

vraag E

roeiboot

stormvlieger

opgeblazen varkensblaas

F. Het Locomotiefpad op West werd genoemd, door:

vraag F

Doordat de vrachtrijders in draf over de W. Barentszkade naar de bijna vertrekkende boot haastten.

Optrek van schepen door stoommachine bij de werf Krul

Spoorlijn vanaf de haven langs het Groenestrand naar West aan Zee voor transport naar de bunkers.

G. De schrijver van het boek ‘Terschellinger Volksleven’, ook wel genoemd ‘Jaap Kunst-boek’, speelde op een:

vraag G

schelp

wilgenfluit

theelepeltje

H. De in Midsland geboren onderwijzer, meester Schroo schreef het door de bekende Jetses illustreerde boek:

vraag H

Geiten eten versch gras.

In en om de desa.

Hille reist op de zeven zeeën.

I. Vroeger metselde men wel eens in de kelder van een boerderij, om de kwade geest weg te houden, een fles in met een stukje:

vraag I-1

vraag I-2

vraag I-3

vlies van het eerste kalf

grauwkat

nageboorte van een eerst geboren kind

J. Deze knoop heet:

vraag J

paalsteek

mastworp

platte knoop

K. Het Geitenpark bij de ijsbaan in Midsland Noord, kreeg de naam door:

vraag K

Het houden van geiten en bokken door Aal de Bokkevrouw

Het houden van kippen en geiten door meester Schroo

Verbasterd van grietenplak. Waadplek van grutto”s

L. Werd er een foto gemaakt, dan werd het een ‘kiekje’ genoemd. Dat woord ontstond door:

vraag L

Een ‘kijkje’, afbeelding op een kartonnen ondergrond

Door de uitroep ”Kijk eens!” of ”Kiek iens!”

Fotograaf I.D. Kiek uit Leiden

M. De naam van de oudste boerderij op Terschelling ‘t Spylske Huus is ontleend aan:

vraag M

De vorm lijkt op een spylske koe, een tochtige (bereid tot dekken door de stier) koe.

De muren staan nagenoeg nergens haaks op elkaar, dus speels gebouwd.

Veel kunstenaars bezochten deze boerderij en er werd veel inspiratie opgedaan en fantasie ontwikkeld.

N. Hij moet naar Griend toe, betekende vroeger:

vraag N

hij kan nog niet tellen

hij kan nog niet klokkijken

hij kan nog niet alleen van huis

O. Een ‘jut’ was vroeger een:

vraag O

stormram om wrakken uit elkaar te slaan

diender

jutter

P. De firma Doeksen die destijds veel schelpen ‘viste’ was de voornaamste eigenaar van de kalkfabriek in:

vraag P

Valkenburg

Zwartsluis

geen

Q. Sere-ogeblom is de naam voor:

vraag Q

Pinksterbloem

Stinkende gouwe

Duizendblad

R. Welk woord heeft op Terschelling iets me maken met een zwart schaap?

vraag R

kus

Terschellings weesmeisje in vroeger tijd.

Koe van afwijkend ras in een kudde.

S. Het oudste bericht over betonning in het Vlie, dateert uit:

vraag S

1723

1323

1525

T. De bekende landmeter-waterbouwkundige Nicolaas Cruquius (1678-1754) maakte een plan om de kustafslag bij West-Terschelling te voorkomen. Hij is een geboren:

vraag T

Haarlemmer

Terschellinger

Vlielander

U. Wanneer ontdekte de student Franciscus Holkema de cranberry op Terschelling?

vraag U

in 1668

in 1868

in 1768

V. Wanneer was de opening van de zeevaartschool op Terschelling?

vraag V

op 28 december 1901

op 1 januari 1875

op 23 februari 1933

W. Dit hotel had en/of heeft de naam:

vraag W

Hotel Swart

Hotel Nap

Amsterdams Koffiehuis

X. Dit is de klok van:

vraag X

de kerk Hoorn

de kerk Midsland

de kerk West-Terschelling

Y. Als je uit Harlingen vertrek naar Terschelling, zie aan de Pollendamkant van de boot:

vraag Y

groene boeien

rode boeien

witte boeien

Z. Wanneer werd de eerste toeristenkaart op Terschelling door Oepkes uitgegeven?

vraag Z

begin 1930

begin 1955

begin 1900

Nog even invullen:

Uw naam:

Uw e-mailadres: