De volgende vragen zijn samengesteld uit diverse bronnen.

De quiz is erg moeilijk en zie het dan ook als een leuk spelletje.

Soms zijn meerdere antwoorden mogelijk en kunnen dus meer punten opleveren. Maar in het geval dat er meerdere antwoorden op één vraag worden gegeven, worden de foute in mindering gebracht op het totaal behaalde aantal.

Laat je niet van de wijs brengen door de foto´s, soms horen ze bij het juiste antwoord en soms niet.

Succes!

A. Waar dankt deze vlinder, ‘Notata zuhmkehri’ zijn naam aan?

vraag A

Piet Zuhmkehr uit Midsland

De vlinder kan achteruit vliegen.

Bioloog in bezettingstijd op Terschelling.

B. De eerste kerk op Stryp werd gebouwd in:

vraag B

ca. 850-900

ca. 1000-1100

ca. 1300-1325

C. De juiste schrijfwijze van deze Terschellinger bessen is:

vraag C

cramberry’s

cranberries

cranberry’s

D. De oude Willibrordusklok uit1512, later Susanneklok genoemd, staat in opslag in Midsland. Tijdens restauratiewerkzaamheden aan de rooms-katholieke kerk in Schagen was deze klok ‘over’ en werd geschonken voor de klokkenstoel op Striep. Deze zware kolk van meer dan 900kg werd gegoten op of in:

vraag D

Schagen

Midsland

Duitsland

E. Veel konijnen op Terschelling zijn gestorven aan:

vraag E

VHS

myxomatose

kaninefaat

F. Neeltje Annes de Jong, geboren in Midsland in 1768, kreeg in 1810 toestemming:

vraag F

abortus uit te voeren.

inspecteren om hoofdluis te bestrijden.

een pistool te dragen.

G. Als je op Terschelling vroeger koorts had, moest je:

vraag G

niet drinken.

tenminste driemaal per dag buiten zijn.

driemaal daags een lepel levertraan drinken.

H. Deze boerderij werd gebouwd door of voor:

vraag H

biologen.

Duitsers.

Rijksinstituut Drinkwatervoorziening

I. De kloosterschool stond vroeger op of in:

vraag I-1

Schittrum

Griend

Stattum

J. Jan Willem Siebrand kocht in 1921 een aangespoeld vat wijn van het wrak geslagen schip de West Atleta voor ƒ 200. Hij begon een wijnhandel in of op:

vraag J

Kampen

Harlingen

Terschelling

K. Terschellinger konijnen behoren tot de:

vraag K

konijnachtige

haasachtigen

reusachtigen

L. Deze plant werd vroeger genoemd:

vraag L

schellingerzegge

stofkwast

jeuksteert

M. Dit zilveren voorwerp is een:

vraag M

onderdeel van een slagzijmeter

maatje voor toevoeging longdrink

stremselbakje

N. In het Behouden Huys ligt een gebruiksvoorwerp uit de zeiltijd:

vraag N

schilderstoeltje

snelheidsmeter

splitser voor een tros

O. De kater van Neeke (de dochter van Jelle) at de (Aaster) buttter op. Waar was dat?

vraag O

de stal

de kelder

de millum

P. Terschellingers vingen vis met het botwant. Wat is de juiste volgorde van de namen van de vissen 1 2 3:

vraag P

bot schol schar

schol schar bot

schar schol bot

Q. Voeger maakte men op Terschelling al schapekaas, nu schapenkaas. Er werd toen ook groene(schapen)kaas gegeten. De groene kleur kwam door/van:

vraag Q

koperen nagels in de kuip

schapenkeutels

zeekraal

R. Terschellingers worden ook wel genoemd:

vraag R

Rampenjutters, omdat ze altijd bij storm koeien met lantaarns om de nek door duin lieten lopen

Fingerbieters, want ze beten de vingers van lijken door, om de gouden ringen eraf te halen

Strandrippers, de betekenis is (nog) niet bekend

S. Konijnen eten ook:

vraag S

Amerikaanse veenbes

konijnenkeutels

delen van een dood konijn

T. Een Terschellinger kwam aan de wal en zat aan een ontbijt. Toen de kastelein hem met een boterham op zijn bord zag tikken, vroeg hij “Waarom doe je dat?” De zeeman zei:

vraag T

ik ben het gewend en tik de maden eruit

is een zeemansgebruik en betekent ‘Eet smakelijk’

ik roep de zeenimfen aan voor een smakelijk eten

U. Als je Meisjesguil noemde, bedoelde je op West:

vraag U

een kruidige plant

de afspraakplaats voor jonge meiden

kenmerk van een meisje dat gewild was bij de jongens

V. Dit is:

vraag V

Hee

Lies

Oosterend

W. Hoeveel militairen lagen op het Terschellings ‘Engelse kerkhof’ begraven:

vraag W

12

7

128

X. In 1897 is de drinkwatervoorziening, vooral op West slecht. Door wie of welke instantie werd er aangedrongen op verbetering?

vraag X

Witte Kruis

Kerkenraad

Verenigde Waterfilters

Y. Dit jaar gaat de verslaggever van de Terschellinger met de VUT. Op 27 en 28 december is Gerard Muiser … jaar in dienst bij De Terschellinger en zijn er … exemplaren gedrukt. Het juiste antwoord is:

vraag Y

27 – 1407

28 – 1406

39 – 1427

Z. Mijn vader toastte bij een dronk met de arm omhoog en het glaasje in de hand. Hij klonk nooit. Ik hoorde dat het was omdat:

vraag Z

je bij het slingeren van het schip niet tegen elkaars glas stootte.

wanneer je klinkt, dat betekent dat een zeeman verdrinkt.

je aan dek uit één fles en één glas een oorlam kreeg.

Nog even invullen:

Uw naam:

Uw e-mailadres: