Verhalen

Herman Tomfelde spoelde op Terschelling aan

Herman Tomfelde stierf op 19 december 1929. Hij had tijdens zijn leven de wens uitgesproken dat zijn as in de zee verstrooid zou worden. Zijn broer Oscar, werd de urn toevertrouwd. Mogelijk heeft hij de urn in zee laten vallen, in ieder is de as niet verstrooid. Het kistje is begraven op Terschelling. Hier meer:

In augustus 1998 werd in deze krant (De Terschelinger) vermeld dat de stoffelijke resten van Herman Tomfeld op de Spathoek op Terschelling aanspoelde.

Dirk Stada vertelde dat hij omstreeks 1936 dieptepeilingen verrichtte voor het Loodswezen. Hij vertelde dat ze iets bij de vloedlijn zagen liggen en dat later het een kistje met de stoffelijke crematieresten van Herman Tomfeld bleek te zijn. Tot nu toe bleef het voor hem een mysterie. Het kiste kreeg wel een graf met een steen op Terschelling, maar voor hem was het een geschiedenis zonder eind.

Kees Stada, misschien bij u bekend door zijn grote stamboom van Terschelling (52000 namen), ging op speurtocht. Hij kwam op het spoor van twee adressen van Tomfeld in Duitsland en schreef een brief naar beide adressen, maar heeft daar nog geen antwoord van gekregen. Omdat hij veelvuldig op Internet naar ontbrekende Terschellingers zoekt, wist hij de weg te vinden naar een Christian Müller-Tomfelde. En deze man kon de sluier van het mysterie van de Spathoek oplichten. Inmiddels is per elektronische weg, het artikel met het verhaal uit de Harlinger, plus de vertaling en de foto's met grote dank voor zijn reactie verstuurd naar Christian.

Hij schrijft het volgende. Johann Tomfelde en Anna Sophie Tiedeman (geboren rond 1860) trouwden en leefden in Bremerhaven in Duitsland. Ze kregen drie dochters en twee zoons, Herman en Oscar. De drie dochters trouwden in Hamburg, Cuxhaven en Lübeck. Een van de dochters was de grootmoeder van mijn vader. In het begin van deze eeuw emigreerden de zoons naar Amerika, waarvan er een in New York stierf. Beiden hadden geen kinderen, zodat de achternaam zou uitsterven. Mijn vader voegde echter deze naam bij zijn eigen achternaam, vandaar dat ik de familienaam Müller-Tomfelde heb.

Christian heeft voor notariële doeleinden nog oude berichten weten te bemachtigen waarin onder andere staat:

Herman Tomfelde stierf op 19 december 1929 (maar het jaar kan ook 1932 zijn) in Hoboken, Amerika. Herman woonde in de Monroestreet 60. Hij had tijdens zijn leven de wens uitgesproken dat zijn as in de zee verstrooid zou worden. Zijn broer Oscar, steward op het Noord-Duitse stoomschip "Bremen", werd de urn toevertrouwd. Het is niet bekend waarom hij de urn niet geopend heeft en de as niet verstrooid heeft. Zeker is dat de kist in zee gekomen is.

Het verhaal is veel uitgebreider, maar de belangrijkste vraag is opgelost: wij weten wie Herman Tomfeld is, namelijk Herman Tomfelde en we weten dat het mysterie van de Spathoek opgelost is. Belangstellenden kunnen voor meer informatie Kees Stada bellen.

GrafsteenGrafsteen
Duitse krant uit 1930, opgestuurd door Christian Müller-Tomfelde.

 Terug naar de verhalenlijst