Verhalen

De gouddelver

Captain GroeneveldIn de geboorteakte van Terschelling lezen we: aangiftedatum 6 augustus 1828, blad nr. 16, Johannes Groeneveld, geboren 5 augustus 1828. Johannes is de zoon van Bernardus Hendriks Groenevelt, schoenmaker, kleermaker en tappersknecht en Catharina Zimmermans (dienstmaagd).

Volgens de verhalen vertrekt Johannes Groeneveld als zeeman met een schip naar AustraliŽ. Hoe het een en ander is gebeurd, heb ik nog niet onderzocht. Zeker is dat Johannes niet terugkeert naar Nederland. Het ligt voor de hand dat Johannes aan de wal in AustraliŽ is gedrost.

In het bevolkingsregister op West-Terschelling staat: Groeneveld, Johannes, man, zoon, 5 augustus 1828 's avonds om 7 uur, Ned. Herv. zeeman, West-Terschelling A no. 137k, Art. 20, Kon. Besl. 9 juni 1869. Deze aanduiding werd gebruikt als aanduiding dat van de persoon in kwestie niets meer bekend was en aangenomen werd overleden te zijn. Pas in 2000 komt er enige duidelijkheid in de geschiedenis van de avontuurlijke Johannes. Het wondermiddel internet werpt licht in de zaak.

Ik krijg contact met Corrinne Suzzanne King in Nieuw Zeeland. Haar grootmoeder blijkt Phyllis Olive Greenfeld te zijn. Ze weet me te vertellen dat haar over-overgrootvader John Greenfeld is, maar ook wel Greenfield en Groenevelt genoemd werd. Na deze ontdekking wordt er heen en weer gemaild. Het bewijs is rond!

Aangetrokken door de verhalen over goudaders, bleef John na de reis in AustraliŽ. De zeeman werd gouddelver in Ballarat. Volgens zijn naturalisatiepapieren van 8 maart 1866 veranderde hij zijn naam in Johannes GROENENFELD. Als ouders stonden genoemd Baird Groenenfeld en Catharine Parmine als ouders. Onduidelijkheden en verschrijvingen zijn geen uitzondering. Johannes ontmoet een meisje uit Engeland en trouwt als vrijgezel uit Holland, op 17 maart 1855 Victoria in AustraliŽ, op 26-jarige leeftijd met Mary Jane Annett, 20 jaar, spinster uit Kent, Engeland en dienstmeid, geboren te Kent in Engeland in het jaar 1835, wonende te Victoria.

Het zelfde jaar, op 27 december 1856 wordt hun zoon Johannes Greenfield te Armstrongs Diggings Ballarat geboren.

In 1861 besluit het echtpaar te verhuizen naar Nieuw Zeeland.

Het vijfde van de zes kinderen, is Henry Greenfield, geboren op 30 maart 1867 te Oamaru in Nieuw Zeeland. Deze Henry blijkt de overgrootvader van Corrinne King.

Onze Johannes overlijdt op 3 september 1907, oud 79 jaar. Hij is goudzoeker, roeier, arbeider en rijtuigverhuurder geweest. De enige foto die er nog is wordt Johannes kapitein genoemdÖ Zijn vrouw is hem al veel eerder voorgegaan, zij overleed aan tuberculose, op 22 september 1869, oud 34 jaar. Met dit verhaal is mijn Terschelling-familie uitgebreid met110 nazaten in zeven generaties.


Kees Stada, december 2004.

 Terug naar de verhalenlijst