Verhalen

Over het ijs naar Friesland

Een schoenmaker brengt schoenen naar zijn klant op Oost-Terschellig. Hij ziet drukte op de dijk en fietst uit nieuwsgierig er heen. Als er mensen zijn die over het ijs naar Friesland willen fietsen, besluit hij mee te gaan. Daar aangekomen fietst hij door naar familie in Sneek... hoe komt zijn vrouw dit te weten?

Teunis Bloem, dove schoenmaker, geboren op Terschelling op 28 januari 1902, wonende te Harlingen, te Ede en te Midsland, overleden op 20 februari 1987, begraven te Midsland, zoon van Andries Andries Bloem (landbouwer) en Trijntje Pals.

Mijn opa, Teunis Bloem (schoenmaker te Midsland) ging op een morgen naar Oost om schoenen weg te brengen die hij gerepareerd had. Op de terugweg naar Midsland zag hij enige bekenden bij de dijk staan en hij ging ook even kijken wat daar te doen was. Het bleek dat deze bekenden, voor ons onbekend gebleven mannen, het plan opgevat hadden over de waddenzee naar Friesland te fietsen. Het avontuur lonkte, en opa kon aan deze verleiding geen weerstand bieden dus werd de tocht naar Friesland aanvaard. Dat een en ander niet zonder gevaar was bleek onderweg. Meerdere malen moest al over scheuren in het ijs worden gesprongen. Dit deed men met een meegenomen touw om de middel, en ook de fietsen gingen zo over. Volgens mijn moeder zijn ze ook de auto die later door het ijs is gezakt nog tegengekomen. Bij aankomst in Friesland bleek dat degenen die met opa meegefiets waren ieder zijns weegs ging. Opa besloot toen om maar door te fietsen naar Sneek waar zijn schoonouders woonden, de familie Hofmeester, die daar een slagerij hadden. Vanuit de slagerij zag men die dag een dodelijk vermoeide en verkleumde man op een fiets aankomen, en tot ieders verbazing (de boot was namelijk uit de vaart) was het schoonzoon Teunis op een transportfiets. Hij werd snel onder de wol gestopt en de PTT werd inschakeld om het thuisfront op Terschelling te waarschuwen. Zo kwam het dat oma die middag met het eten zat te wachten en in plaats van opa een postbeambte met een telegram zag verschijnen.

--over het ijs gefiets--Stop ik zit in Sneek--stop kan niet naar huis--stop tot ziens Teunis--stop

Pas enige tijd later was de boot weer in de vaart en kon opa naar huis. Hij heeft toen in Sneek een aluminium theepot gekocht, wat in die tijd een bijzonder ding was. Dit was om het weer goed te maken met oma en gelukkig is dit gelukt want anders was ik hier niet geweest om dit verhaal aan jullie door te geven.

Met vr. groet Andries Berghuis

(uit de Terschellinger e-group)

 Terug naar de verhalenlijst